Kompletna i profesionalna usluga na jednom mestu


Stručni nadzor

Pružamo usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova.

Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija

Kompletna rekonstrukcija objekata različite namene kao i adaptacija i sanacija, u skladu sa potrebama Investitora i zakonskom regulativom.

Enterijer

Izrada projekata i izvođenje enterijera objekata različite namene.

Projektovanje

Izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije koja uz arhitektonsko- građevinske projekte uključuje i sve potrebne projekte instalacija i elaborate.

Pribavljanje dokumentacije

Uz izradu projektno-tehničke dokumentacije pružamo i uslugu pribavljanja ostale potrebne dokumentacije za izgradnju objekta, lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, prijavu radova i dr.

Izvođenje

Izgradnja stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, javnih, medicinsko- farmaceutskih, proizvodnih i drugih objekata.