Lorem ipsum

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Lorem ipsum

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Lorem ipsum

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Lorem ipsum

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Lorem ipsum

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Lorem ipsum

Vestibulum eu libero volutpat, portas quam acc, tempus sem. Donec sodales quam id lorem lobortis, interdum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ŠTA SVE NUDIMO?

Stručni nadzor

Pružamo usluge stručnog nadzora u toku izvođenja radova.

DETALJNIJE

Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija

Kompletna rekonstrukcija objekata različite namene kao i adaptacija i sanacija, u skladu sa potrebama Investitora i zakonskom regulativom.

DETALJNIJE

Enterijer

Izrada projekata i izvođenje enterijera objekata različite namene.

DETALJNIJE

Projektovanje

Izrada kompletne projektno-tehničke dokumentacije koja uz arhitektonsko- građevinske projekte uključuje i sve potrebne projekte instalacija i elaborate.

DETALJNIJE

Pribavljanje dokumentacije

Uz izradu projektno-tehničke dokumentacije pružamo i uslugu pribavljanja ostale potrebne dokumentacije za izgradnju objekta, lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, prijavu radova i dr.

DETALJNIJE

Izvođenje

Izgradnja stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, javnih, medicinsko- farmaceutskih, proizvodnih i drugih objekata.

DETALJNIJE