Kompletna rekonstrukcija objekata različite namene kao i adaptacija i sanacija, u skladu sa potrebama Investitora i zakonskom regulativom.