Uz izradu projektno-tehničke dokumentacije pružamo i uslugu pribavljanja ostale potrebne dokumentacije za izgradnju objekta, lokacijske uslove, građevinsku dozvolu, prijavu radova i dr.