Preduzeće STiM gradnja je u julu 2013. godine uvelo ISO 9001 – Sistem upravljanja menadžmentom i ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštite životne sredine. Sledeće godine je uspešno obavilo resertifikaciju istih i uvelo OHSAS 18001 – Sistem upravljanja zaštite na radu. U septembru 2015. godine uveden je i Sistem menadžmenta energijom – ISO 50001. Ubrzouvodimo i ISO 22301 -sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja; ISO 22320 menadžment vanrednim situacijama – zahtevi za odgovor na incident; ISO 31000 menadžment rizikom; ISO 27001 sistem menadžmenta bezbednošću informacija; ISO 31001 sistem menadžmenta za protok; ISO 37001 sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije; ISO 45001 sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

STiM gradnja poseduje i sertifikate za obučene majstore od renomiranih kompanija kao što su: „FIRESTONE“ (američka kompanija za izradu hidroizolacionih materijala), „FLAG“ (italijanska kompanija za izradu hidroizolacionih materijala), „TEXO“ (domaća kompanija za izradu praškastih materijala i fasada), „TARKETT“ (francuska kompanija za proizvodnju svih vrsta završnih podnih obloga).